Kontrakt og brukervilkår for kunder

§ 1 Avtalen
Denne avtalen er gjeldende mellom YAY Media AS , heretter YAY, og kunder som bruker og/eller laster ned innhold fra YAY sine nettsider. Ved bruk av siden og innhold godkjenner du å være forpliktet av denne kontrakten. Som kunde forplikter du deg til å lese, forstå og signere denne avtalen før du bruker noe innhold fra siden. Hvis kunden har noen spørsmål bør han eller hun kontakte YAY på kundeservice@yaymicro.com før avtalen signeres.

YAY forbeholder seg retten til å endre denne avtalen uten forvarsel, samt å endre den generelle prisstrukturen ved behov. Denne avtalen omfatter bruker, klienter av bruker samt brukers arbeidsgiver hvis bruker benytter siden i slike forbindelse.


§2 Rettigheter og ansvar
Denne websiden (yaymicro.com) er eid og styrt av YAY. Alle rettigheter som ikke blir gitt spesifikt i denne avtalen tilfaller YAY. YAY kan begrense din tilgang til siden og fjerne innhold uten forvarsel. Ved varsel fra YAY kan du bli bedt om å opphøre all bruk av innhold.

Kunde er alene ansvarlig for bruk av innhold og på å avgjøre om bruken krever en tredjeparts godkjennelse. YAY og YAYs leverandører vil bistå i dette, men en kan ikke alene stole på de vurderinger som er tatt. Hvis du er usikker på om din bruk krever tredjeparts godkjennelse er du selv ansvarlig for å skaffe juridisk rådgivning.

YAY jobber for å tilby presis og korrekt informasjon på vår side, men kan ikke ta ansvar for feil, tvetydigheter, unøyaktigheter eller rene skrivefeil som er på siden.

Det er våre leverandørers eneansvar , som innehavere av copyright, å ikke gjøre tilgjengelig innhold som bryter med copyright og/eller trademarklover og regler. YAY er ikke ansvarlig for overtredelser. Hvis du oppdager innhold som bryter med gjeldende lover og regler, copyright og/eller trademark oppfordrer vi til å rapportere dette innholdet til kundeservice@yaymicro.com


§3 Tilgang til siden
For å laste ned innhold fra vår side trengs en brukerkonto hos YAY. Informasjonen du gir når du oppretter en konto skal være fullstendig, sann og nøyaktig. YAY forbeholder seg retten til å nekte å opprettholde en brukerkonto.

Du plikter å hindre at andre får tilgang til din tilgangsinformasjon, og du plikter å underrette YAY hvis du oppdager uautorisert bruk av din brukerkonto.


§4 Generelle lisensbestemmelser
Etter å ha betalt for å bruke enkeltinnhold, eller kjøpt et abonnement, kan du laste ned innholdet til bruk. Brukslisensen er gitt til kontoinnehaver (person eller bedrift). Lisensen er begrenset til denne personen/bedriften, og kan ikke videreføres til andre personer og/eller bedrifter. Lisensen kan brukes til en persons/bedrifts klienter og deres prosjekter, men kan ikke videredistribueres.

Du kan modifisere innholdet og gjøre det en del av ditt eget verk. Du har ikke fått overført copyright til innholdet du har lastet ned. Du kan ikke hevede at innholde, uten større modifikasjoner/del av en større helhet, er ditt eget verk. Du kan ikke selge, lisensiere eller på andre måter distribuere innholdet for videre bruk uten å ha skaffet deg en utvidet lisens hos kundeservice@yaymicro.com. Eksempler på slikt utvidet salg er: postkort, plakater.


§ 4.1 Creative Royalty Free(RF)-lisens
En RF-lisens gir deg rett til å bruke innholdet til, men ikke begrenset til, mindre trykk, på websider, i magasin, aviser og bøker, på bokomslag, på alt av reklamemateriale både trykt og elektronisk så lenge det ikke bryter noen av begrensingene i denne avtalen.

Innhold med RF-lisens kan brukes flere ganger av samme kunde uten ekstra kostnad. Kunde kan også modifisere innhold med RF-lisens fritt.

Vi anbefaler bruk av byline/kreditering: Fotografnavn / yaymicro.com


§4.2 Utvidet lisens – RF:
For videresalg kreves det en utvidet lisens. Eksempler på dette er postkort, gratulasjonskort, print-on-demand, t-skjorter, kalender, plakater og andre gjenstander der nedlastet innhold er hovedelement i produktet som skal videreselges. Denne begrensingen gjelder ikke for mindre opplag, kun utvidet kommersiell videresalg. En utvidet lisens koster 100 ganger prisen på en vanlig lisens. Det er ikke lov å gjøre innholdet tilgjengelig for nedlasting for andre. Kontakt kundeservice@yaymicro.com for å skaffe en utvidet lisens.§4.3 Redaksjonell rights managed (RM)- lisens
Innholde med en RM-lisens kan brukes som i §4.1 med følgende begrensning: Bruken er begrenset til kun redaksjonell bruk. Kommersiell bruk er ikke tillatt. Innhold med RM-lisens kan bare brukes en gang per lisens. Kontakt kundeservice@yaymicro.com hvi du er usikker på bruk av RM-lisensiert innhold.

Innholdet kan brukes for å illustrere sannferdige redaksjonelle saker. Når en bruker redaksjonelt innhold er det ikke tillatt med manipulering av innhold. Kunde er selv ansvarlig for at innhold fremstilles på en sannferdig måte.

Enkel redigering av innhold er lov, såfremt det ikke endrer hovedelementer og budskap til innhold.

Innhold med RM-lisens kan inneholde logoer, trademarks, personer som ikke har signert frigivelse av bildet m.m.. Du er selv ansvarlig for å ikke bryte copyright/trademark-regler ved bruk av RM-bilder.

Alle redaksjonelle bilder skal ha følgende byline: leverandør/yaymicro.com


§5 Uautorisert bruk
Uten begrensning, innholdet kan ikke brukes for pornografisk eller ulovlige formål, å ærekrenke en person, til å krenke en persons rett til privatliv eller publisitet, for å overtre på enhver kopirettighet, handelsvarenavn, varemerke eller tjeneste, for enhver person og enhet. Uautorisert bruk anses som brudd på opphavsrettigheter og gir YAY Media AS rett til å utøve alle rettigheter og rettsmidler i henhold til gjeldende lover om opphavsrett, inkludert restriksjoner som forhindrer videre bruk og økonomisk kompensasjon.


§6 Beskyttelse av informasjon
Informasjon du deler med oss på vår side vil aldri bli solgt eller delt med tredjepart.

Informasjon knyttet til transaksjoner lagres ikke. Vår økonomiske infrastruktur kommer fra PayPal, VISA, MasterCard, 3D-secure og DnB Nor.

Vi bruker tilgjengelig krypteringsteknlogi, og sensitiv informasjon kjøres via en sikker server.

Vi lagrer Cookies for å samle data rundt besøk, samt lagre innstillinger. Denne informasjonen knyttes ikke opp mot brukere, og brukes kun for å gi en bedre brukeropplevelse på vår side.

Vi forbeholder oss retten til å sende e-post med informasjon om produkter, tjenester og andre nyheter som er aktuelle for våre brukere.


§7
Vi bruker 3D-secure for alle våre korttransaksjoner.

YAY og kunde forplikter seg til å følge god forretningsskikk.

Tvist skal forsøkes løses mellom partene, hvis en ikke kan komme til enighet er Oslo Tingsrett juridisk instans.

Jeg bekrefter at jeg har fulle juridiske rettigheter til å signere denne avtalen Ved å markere i boksen og trykke OK er avtalen signert og bindende.
Brukervilkår for å levere innhold, herunder bilder og vektorer, til YAY:


§ 1 Generell
Denne avtalen er mellom YAY Media AS (heretter YAY) og leverandører av innhold til YAY. Leverandøren er forpliktet til å lese, forstå og signere denne avtalen før innhold lastes opp til YAY. Hvis leverandør har spørsmål må leverandør kontakte contributor@yaymicro.com (på norsk eller engelsk) før avtalen signeres.

YAY forebeholder seg retten til å modifisere og endre vilkårene i denne avtalen uten forvarsel. Varsel om endring vil komme ved logg-inn. Leverandør er bundet av alle endringer. Hvis en ikke er enig i endringer må en fjerne innhold og slette leverandørkonto.


§2 Betaling og provisjon
YAY yter 50% provisjon på alt salg av enkeltinnhold, eller en fast sum satt til euro 1 for innhold kjøpt via abonnement.

Utbetaling til leverandør skjer via PayPal. Hvis du ikke kan skaffe deg tilgang til PayPal kontakt YAY på contributor@yaymicro.com og vi vil finne en annen løsning.

For lisensiering via tredjepart vil leverandør få 50% av provisjonen YAY får fra tredjepart, så fremt annet ikke er avtalt.

YAY står fritt til å endre priser og provisjon.

Det er leverandør sitt ansvar å skatte til sine lokale myndigheter på inntekt fra YAY.


§3 Lisens og rettigheter
En ikke-eksklusiv lisens er gitt til YAY når leverandør laster opp innhold. Innhold som er lastet opp vil bli lisensiert videre til YAYs kunde for nedlasting og bruk i henhold til YAYs kundeavtale. For hver viderelisensiering vil det ytes kompensasjon til leverandør som beskrevet i §2.

Opplastet innhold vil også gjøres tilgjengelig for re-distribusjon hos YAYs samarbeidspartnere.

De fulle rettighetene til innholdet beholdes av leverandør.

Leverandør har de fulle rettigheter og ansvar for innhold lastet opp.

For bilder med Royalty Free-lisens: Det er påkrevd med en signert godkjennelse av alle mennesker som kan identifiseres. Det er ikke tillatt med produkter som bryter med copyright, logoer, trademarks og andre beskytta elementer i innholdet. Dette er utelukkende leverandørs ansvar.

YAY kan bruke opplastet innhold til promotering av YAY.


§4 Innhold
Royalty Free-innhold kan ikke inneholde tredjeparts copyright, trademarks, mennesker uten signert kontrakt, bygninger med rettighetsbegrensninger, kunstverk, patenter eller bryte med privatlivets fred. Det er leverandør sitt ansvar å opprettholde dette.

Redaksjonelt innhold, Right Managed lisens, kan inneholde logoer, trademark, beskytta innhold, offentlige personer og/eller grupper av mennesker uten kontrakt, kunstverk og lignende. Det må ikke bryte med privatlivets fred. Leverandør er forpliktet til å sette slikt innhold i kategorien ”Editorial” / ”Redaksjonelt”.

YAY forbeholder seg retten til å slette, flytte, nekte å godkjenne eller endre innhold uten varsel.

Det er leverandørens ansvar å overholde copyright og møte eventuelle krav ved brudd på dette.


§ 5 Uautorisert bruk

Uten begrensning, innholdet kan ikke brukes for pornografisk eller ulovlige formål, å ærekrenke en person, til å krenke en persons rett til privatliv eller publisitet, for å overtre på enhver kopirettighet, handelsvarenavn, varemerke eller tjeneste, for enhver person og enhet. Uautorisert bruk anses som brudd på opphavsrettigheter og gir YAY Media AS rett til å utøve alle rettigheter og rettsmidler i henhold til gjeldende lover om opphavsrett, inkludert restriksjoner som forhindrer videre bruk og økonomisk kompensasjon.


§6 Beskyttelse av informasjon
Informasjon du deler med oss på vår side vil aldri bli solgt eller delt med tredjepart. Informasjon knyttet til transaksjoner lagres ikke. Vår økonomiske infrastruktur kommer fra PayPal, VISA, MasterCard, 3D-secure og DnB Nor. Vi bruker tilgjengelig krypteringsteknlogi, og sensitiv informasjon kjøres via en sikker server. Vi lagrer Cookies for å samle data rundt besøk, samt lagre innstillinger. Denne informasjonen knyttes ikke opp mot brukere, og brukes kun for å gi en bedre brukeropplevelse på vår side. Vi forbeholder oss retten til å sende e-post med informasjon om produkter, tjenester og andre nyheter som er aktuelle for våre brukere.


§7 Generelt
Det er leverandør sitt ansvar å skatte på inntekt fra YAY i henhold til nasjonale lover og regler.

All forretningsrelatert informasjon gjort tilgjengelig for leverandør er å se på som konfidensiell mellom YAY og leverandør. Det er ikke tillat å redistribuere informasjon fra medlemssidene, med unntak av generell statistikk på samlet salg hos YAY (dag, uke, måned, år etc.), størrelse på portfolio etc.

Vi bruker 3D-secure på alle våre korttransaksjoner.

YAY og leverandør vil holde god forretningsskikk.
Tvist vil bli forsøkt løst mellom partene, hvis en ikke kan komme til enighet er Oslo Tingsrett juridisk instans.

Jeg bekrefter at jeg har fulle juridiske rettigheter til å signere denne avtalen Ved å markere i boksen og trykke OK er avtalen signert og bindende.


Log in

Already have an account? Yay, then you just need to login.Forgot password?